ភាពជាពលរដ្ឋនៃគម្រោងសហគ្រាសសាំងលូសៀ

ភាពជាពលរដ្ឋនៃគម្រោងសហគ្រាសសាំងលូសៀ


ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រីនឹងពិចារណាលើគម្រោងសហគ្រាសដែលត្រូវបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីដែលបានអនុម័តសម្រាប់សញ្ជាតិដោយកម្មវិធីវិនិយោគ។

គម្រោងសហគ្រាសដែលត្រូវបានអនុម័តមាន ៧ យ៉ាង (៧) ប្រភេទ៖

  1.  ភោជនីយដ្ឋានជំនាញ
  2.  កំពង់ផែជិះទូកកម្សាន្តនិងសមុទ្រម៉ារីន
  3.  រុក្ខជាតិកែច្នៃកសិផល
  4.  ផលិតផលឱសថ។
  5.  កំពង់ផែស្ពានផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវហាយវេ
  6.  ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនិងកន្លែងនានា
  7.  សាកលវិទ្យាល័យនៅឯនាយសមុទ្រ

នៅពេលដែលត្រូវបានអនុម័តគម្រោងសហគ្រាសអាចរកបានសម្រាប់ការវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ពីអ្នកដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិដើម្បីវិនិយោគទុន។ 

ភាពជាពលរដ្ឋនៃគម្រោងសហគ្រាសសាំងលូសៀ

នៅពេលដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិដោយមធ្យោបាយនៃការវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងសហគ្រាសដែលត្រូវបានអនុម័តការវិនិយោគអប្បបរមាខាងក្រោមត្រូវបានទាមទារ៖

ជម្រើស 1 - អ្នកដាក់ពាក្យសុំតែមួយគត់។

  • ការវិនិយោគអប្បបរមាចំនួន ៣.៥០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

ជម្រើស 2 - អ្នកដាក់ពាក្យសុំច្រើនជាងមួយ (បណ្តាក់ទុនរួមគ្នា) ។

  • ការវិនិយោគអប្បបរមាចំនួន ៦,០០០,០០០ ដុល្លារអាមេរិកជាមួយអ្នកដាក់ពាក្យម្នាក់ៗចូលរួមមិនតិចជាង ១.០០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក