ជម្រើសសម្រាប់ការទទួលបាន៖

 • ប័ណ្ណបំណុលរដ្ឋាភិបាល - នៅលីវ
  Citizenship of Saint Lucia - Government Bonds - single applicant - Citizenship of Saint Lucia
  តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
  $12,000.00
  តំលៃ​លក់
  $12,000.00
  តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
  តម្លៃ​ឯកតា
  ក្នុងមួយ 
  លក់​ហើយ
 • គម្រោងសហគ្រាស - ទោល។
  Citizenship of Saint Lucia - Enterprise Projects - single applicant - Citizenship of Saint Lucia
  តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
  $12,000.00
  តំលៃ​លក់
  $12,000.00
  តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
  តម្លៃ​ឯកតា
  ក្នុងមួយ 
  លក់​ហើយ
 • NE Fund - Single
  Citizenship of Saint Lucia - National Economic Fund - single applicant - Citizenship of Saint Lucia
  តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
  $12,000.00
  តំលៃ​លក់
  $12,000.00
  តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
  តម្លៃ​ឯកតា
  ក្នុងមួយ 
  លក់​ហើយ
 • គម្រោងអចលនទ្រព្យ - Single
  Citizenship Saint Lucia - Real Estate Projects - single applicant - Citizenship of Saint Lucia
  តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
  $12,000.00
  តំលៃ​លក់
  $12,000.00
  តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
  តម្លៃ​ឯកតា
  ក្នុងមួយ 
  លក់​ហើយ
 • ចំណងជំនួយសង្គ្រោះកូវីដ - នៅលីវ
  តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
  $12,000.00
  តំលៃ​លក់
  $12,000.00
  តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
  តម្លៃ​ឯកតា
  ក្នុងមួយ 
  លក់​ហើយ
 • គម្រោងសហគ្រាស - គ្រួសារ
  Citizenship of Saint Lucia - Enterprise Projects - Family - Citizenship of Saint Lucia
  តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
  $13,500.00
  តំលៃ​លក់
  $13,500.00
  តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
  តម្លៃ​ឯកតា
  ក្នុងមួយ 
  លក់​ហើយ
 • មូលនិធិ NE - គ្រួសារ
  Citizenship of Saint Lucia - National Economic Fund - Family - Citizenship of Saint Lucia
  តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
  $13,500.00
  តំលៃ​លក់
  $13,500.00
  តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
  តម្លៃ​ឯកតា
  ក្នុងមួយ 
  លក់​ហើយ
 • គម្រោងអចលនទ្រព្យ - គ្រួសារ
  Citizenship Saint Lucia - Real Estate Projects - Family - Citizenship of Saint Lucia
  តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
  $13,500.00
  តំលៃ​លក់
  $13,500.00
  តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
  តម្លៃ​ឯកតា
  ក្នុងមួយ 
  លក់​ហើយ
 • ប័ណ្ណរដ្ឋាភិបាល - គ្រួសារ
  Citizenship of Saint Lucia - Government Bonds - Family - Citizenship of Saint Lucia
  តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
  $13,500.00
  តំលៃ​លក់
  $13,500.00
  តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
  តម្លៃ​ឯកតា
  ក្នុងមួយ 
  លក់​ហើយ
 • 19 ចំណងជំនួយ - គ្រួសារ
  តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
  $13,500.00
  តំលៃ​លក់
  $13,500.00
  តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
  តម្លៃ​ឯកតា
  ក្នុងមួយ 
  លក់​ហើយ

ស្វែងយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃភាពជាពលរដ្ឋ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ

តើអ្នកកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិទីពីរ និងរីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ 140+ ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកមែនទេ? រកមើលមិនឆ្ងាយពីភាពជាពលរដ្ឋ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ។ នៅក្នុងប្លុកនេះ យើងនឹងពិភាក្សាអំពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីកម្មវិធីនេះ រួមទាំងតម្រូវការរបស់វា ជម្រើសនៃការវិនិយោគ អត្ថប្រយោជន៍ និងរបៀបអនុវត្ត។ យើង​ក៏​នឹង​ឆ្លើយ​សំណួរ​ដែល​គេ​សួរ​ញឹកញាប់​មួយ​ចំនួន​ដើម្បី​ជម្រះ​មន្ទិល​ដែល​អ្នក​អាច​មាន។ ជាមួយនឹងភាពជាពលរដ្ឋដែលមានល្បឿនលឿន របបពន្ធដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ និងគ្មានតម្រូវការស្នាក់នៅ កម្មវិធីវិនិយោគ Saint Lucia គឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលស្វែងរកគុណភាពជីវិតកាន់តែប្រសើរ។ ទាក់ទងទីប្រឹក្សាដ៏គួរឱ្យទុកចិត្តនៅថ្ងៃនេះ ដើម្បីដឹងបន្ថែម និងបោះជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកការទទួលបានលិខិតឆ្លងដែន Saint Lucia របស់អ្នក។

តើអ្វីជាពលរដ្ឋ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ?

កម្មវិធីវិនិយោគរបស់ Saint Lucia Citizenship គឺជាគ្រោងការណ៍ដែលអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលទទួលបានសញ្ជាតិរបស់ប្រទេសតាមរយៈការវិនិយោគ។ កម្មវិធីនេះផ្តល់ឱ្យវិនិយោគិននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន រួមទាំងការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ប្រទេសជាង 145 អត្ថប្រយោជន៍ពន្ធ និងការទទួលបានប្រព័ន្ធអប់រំគុណភាពខ្ពស់។ វិនិយោគិនអាចជ្រើសរើសជម្រើសវិនិយោគជាច្រើនដូចជាអចលនទ្រព្យ ប័ណ្ណរដ្ឋាភិបាល និងគម្រោងសហគ្រាស ដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភាពជាពលរដ្ឋ។ ដំណើរការដាក់ពាក្យសុំមានភាពងាយស្រួល ហើយជាធម្មតាត្រូវចំណាយពេលប្រហែលបីខែដើម្បីបញ្ចប់។

កម្មវិធីវិនិយោគរបស់ Saint Lucia Citizenship ផ្តល់នូវភាពចល័តជាសកល និងផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈជម្រើសនៃការវិនិយោគរបស់វា។ ការទទួលបានសញ្ជាតិនេះអាចបើកឱកាសពិភពលោកថ្មីទាំងមូលសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវឱ្យបានហ្មត់ចត់មុនពេលវិនិយោគលើកម្មវិធី ឬគ្រោងការណ៍ណាមួយ។

តម្រូវការសម្រាប់ភាពជាពលរដ្ឋ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ

ដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភាពជាពលរដ្ឋ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ បេក្ខជនត្រូវតែបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់។ ពួកគេត្រូវតែមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មស្អាតស្អំ និងមានសុខភាពល្អ។ ចំនួនទឹកប្រាក់វិនិយោគដែលត្រូវការគឺអប្បបរមា 100,000 ដុល្លារ។ ដើម្បីដាក់ពាក្យ បេក្ខជនត្រូវបញ្ជូនឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់ និងឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់។

អត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយៈកម្មវិធីនេះរួមមានការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ប្រទេសជាង 145 អត្ថប្រយោជន៍ពន្ធ និងលទ្ធភាពរស់នៅក្នុងប្រទេស។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថា វិនិយោគិនត្រូវតែបន្តសញ្ជាតិរបស់ពួកគេរៀងរាល់ XNUMX ឆ្នាំម្តង និងបំពេញតាមតម្រូវការស្នាក់នៅជាក់លាក់ ដើម្បីរក្សាឋានៈរបស់ពួកគេជាពលរដ្ឋនៃ Saint Lucia ។ កម្មវិធីនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់បុគ្គលដែលស្វែងរកពង្រីកអាជីវកម្ម ឬផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ខណៈពេលដែលរីករាយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃភាពជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកោះការាបៀនដ៏ស្រស់ស្អាត។

តម្រូវការអាយុ

ដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវតែមានអាយុយ៉ាងតិច 18 ឆ្នាំ។ ទោះបីជាមិនមានការកំណត់អាយុខាងលើក៏ដោយ បេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវតែបំពេញតាមតម្រូវការសុខភាព និងតួអក្សរជាក់លាក់។ លើសពីនេះ កុមារក្នុងបន្ទុកដែលមានអាយុក្រោម 26 ឆ្នាំក៏អាចរួមបញ្ចូលក្នុងដំណើរការដាក់ពាក្យសុំផងដែរ។

កម្មវិធីនេះផ្តល់ឱ្យវិនិយោគិននូវផ្លូវទៅកាន់ភាពជាពលរដ្ឋនៅ Saint Lucia ប្រសិនបើពួកគេបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់នៃការវិនិយោគ និងឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់។ នៅពេលដែលទទួលបានសញ្ជាតិ អ្នកវិនិយោគអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីច្បាប់ពន្ធអនុគ្រោះ និងការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ជាង 140 ប្រទេស។ សរុបមក ភាពជាពលរដ្ឋ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ គឺជាជម្រើសដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការទទួលបានសញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេសការាបៀនដែលរីកចម្រើន។

តម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុ

ដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភាពជាពលរដ្ឋ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវតែបំពេញតាមតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុជាក់លាក់។ កម្មវិធីនេះទាមទារការវិនិយោគអប្បបរមា $100,000 USD ហើយមានជម្រើសវិនិយោគជាច្រើនដែលអាចរកបាន រួមទាំងអចលនទ្រព្យ ប័ណ្ណបំណុលរដ្ឋាភិបាល និងគម្រោងសហគ្រាស។

បន្ថែមពីលើការវិនិយោគដោយខ្លួនឯង អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវតែបង្ហាញភស្តុតាងនៃប្រភពនៃមូលនិធិរបស់ពួកគេ ហើយបង្ហាញថាពួកគេមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ខ្លួន និងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកណាមួយក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Saint Lucia ។ អ្នកដាក់ពាក្យដែលជោគជ័យអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធ ដូចជាមិនយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលទូទាំងពិភពលោក ឬមរតក។ អត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៃកម្មវិធីគឺការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ប្រទេសជាង 145 រួមទាំងតំបន់ Schengen របស់អឺរ៉ុប និងចក្រភពអង់គ្លេស។ នេះធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជម្រើសដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញសម្រាប់បុគ្គលដែលកំពុងស្វែងរកភាពចល័ត និងឱកាសកាន់តែច្រើននៅបរទេស។

តម្រូវការសុខភាព

តម្រូវការមួយសម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគ Saint Lucia Citizenship គឺការផ្តល់ភស្តុតាងនៃសុខភាពល្អ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការពិនិត្យសុខភាព និងវិញ្ញាបនបត្រពីគ្រូពេទ្យដែលទទួលស្គាល់។ ការពិនិត្យគួរតែគ្របដណ្តប់លើសុខភាពទូទៅ ជំងឺឆ្លង និងសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ ក្នុងករណីខ្លះ បេក្ខជនដែលមានលក្ខខណ្ឌមុនអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យដាក់ឯកសារវេជ្ជសាស្រ្តបន្ថែម ឬឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀត។

តម្រូវការសុខភាពគឺធ្វើឡើងដើម្បីធានាថាបេក្ខជនជោគជ័យអាចរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់ប្រទេស។ ដោយតម្រូវឱ្យមានភស្តុតាងនៃសុខភាពល្អ លោក Saint Lucia អាចធានាថាប្រជាពលរដ្ឋថ្មីនឹងអាចចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស ដោយមិនចាំបាច់ដាក់បន្ទុកមិនចាំបាច់លើប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួន។ នេះធ្វើឱ្យ Saint Lucia Citizenship by Investment Program ជាជម្រើសដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញសម្រាប់បុគ្គលដែលកំពុងស្វែងរកឱកាសវិនិយោគរយៈពេលវែងដែលផ្តល់ទាំងសុវត្ថិភាព និងស្ថិរភាព។

តម្រូវការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃខាងក្រោយ

កម្មវិធីវិនិយោគរបស់ Saint Lucia ទាមទារឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិរូបឱ្យបានហ្មត់ចត់របស់អ្នកដាក់ពាក្យទាំងអស់ ដើម្បីធានាថាមានតែបុគ្គលដែលបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យតឹងរឹងសម្រាប់ភាពជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើកម្មវិធីនេះ។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងការពិនិត្យមើលកំណត់ត្រាព្រហ្មទណ្ឌ ប្រវត្តិហិរញ្ញវត្ថុ និងទំនាក់ទំនងនយោបាយដែលមានសក្តានុពល។ ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃខាងក្រោយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារភាគីទីបីដ៏ល្បីល្បាញដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុង Saint Lucia ។

វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថា បេក្ខជនដែលមិនឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិរូប នឹងត្រូវបានបដិសេធថាជាពលរដ្ឋនៅក្រោមកម្មវិធី។ តម្រូវការនេះធានាថាមានតែបុគ្គលដែលមានកំណត់ត្រាស្អាតស្អំ និងគ្មានហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខដែលអាចទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយៈកម្មវិធីវិនិយោគនេះ។ ជាមួយនឹងគំនិតនេះ បេក្ខជនអាចមានទំនុកចិត្តលើភាពជឿជាក់ និងសុចរិតភាពនៃកម្មវិធីវិនិយោគ Saint Lucia Citizenship ។

ជម្រើសនៃការវិនិយោគក្រោមភាពជាពលរដ្ឋ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ

កម្មវិធីវិនិយោគ Saint Lucia Citizenship ផ្តល់ជម្រើសវិនិយោគជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលស្វែងរកសញ្ជាតិ។ ជម្រើសនៃមូលនិធិសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាមទារការបរិច្ចាគដែលមិនអាចដកវិញបានដល់មូលនិធិរបស់រដ្ឋាភិបាល។ ជម្រើសបន្ទាប់គឺ ការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញអចលនទ្រព្យដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅ Saint Lucia ។ ជម្រើសមួយទៀតគឺការវិនិយោគលើប័ណ្ណរដ្ឋាភិបាលដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាល។ លើសពីនេះ ការវិនិយោគលើគម្រោងសហគ្រាសអនុញ្ញាតឱ្យមានការវិនិយោគលើគម្រោងសហគ្រាសដែលបានអនុម័តជាមុន។ ចុងក្រោយ មាន Approved Funds Investment ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគលើមូលនិធិដែលបានអនុម័តជាមុន ដូចជាមូលធនបណ្តាក់ទុន ឬមូលនិធិភាគហ៊ុនឯកជនជាដើម។

ជម្រើសនីមួយៗមានសំណុំនៃតម្រូវការ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វា ប៉ុន្តែទាំងអស់ផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលបានសញ្ជាតិនៅក្នុង Saint Lucia ។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូលភាពងាយស្រួលនៃការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើនដោយគ្មានទិដ្ឋាការ និងការចូលទៅកាន់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ច និងបរិយាកាសនយោបាយ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដើម្បីកំណត់ជម្រើសវិនិយោគណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់តម្រូវការ និងគោលដៅជាក់លាក់របស់អ្នក។

អំណោយដល់មូលនិធិសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

នៅក្រោមកម្មវិធីវិនិយោគរបស់ Saint Lucia Citizenship អ្នកវិនិយោគមានជម្រើសជាច្រើនដើម្បីជ្រើសរើស។ ជម្រើសមួយបែបនោះគឺការបរិច្ចាគដល់មូលនិធិសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគាំទ្រគម្រោង និងគំនិតផ្តួចផ្តើមនានាដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាល។ ចំនួនបរិច្ចាកអប្បបរមាសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យតែមួយគឺ $100,000 និងកើនឡើងជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារបន្ថែមដែលរួមបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធី។

វិនិយោគិនដែលជ្រើសរើសជម្រើសវិនិយោគនេះអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីពេលវេលាដំណើរការលឿនជាងមុន និងភាពបត់បែនកាន់តែច្រើនក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃតម្រូវការស្នាក់នៅ។ ទោះបីជាការបរិច្ចាគមិនអាចដកវិញបានក៏ដោយ វាអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗដូចជាការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ជាង 145 ប្រទេស។ តាមរយៈការវិនិយោគលើភាពជាពលរដ្ឋ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគតាមរយៈការបរិច្ចាគដល់មូលនិធិសេដ្ឋកិច្ចជាតិ វិនិយោគិនមិនត្រឹមតែទទួលបានសញ្ជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់ Saint Lucia ផងដែរ។

វិនិយោគលើអចលនទ្រព្យ

កម្មវិធីវិនិយោគ Saint Lucia Citizenship ផ្តល់ជម្រើសវិនិយោគជាច្រើន រួមទាំងការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យផងដែរ។ ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ ការវិនិយោគលើអចលនវត្ថុត្រូវតែធ្វើឡើងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ដែលត្រូវបានអនុម័ត និងធ្វើឡើងយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំឆ្នាំ។ មានអចលនៈទ្រព្យដ៏ប្រណិតជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់វិនិយោគិនជ្រើសរើស រួមមានវីឡា ខុនដូ និងសណ្ឋាគារ។

អត្ថប្រយោជន៍មួយនៃការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យក្រោមកម្មវិធីវិនិយោគ Saint Lucia Citizenship គឺជាសក្តានុពលសម្រាប់ចំណូលពីការជួល និងការឡើងថ្លៃដើមទុន។ លើសពីនេះទៀតបរិយាកាសនយោបាយស្ថិរភាពរបស់ Saint Lucia និងរបបពន្ធអំណោយផលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាគោលដៅទាក់ទាញសម្រាប់ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ។ សរុបមក ការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យអាចជាជម្រើសរកកម្រៃក្រោមកម្មវិធីនេះ។

វិនិយោគលើមូលបត្របំណុលរដ្ឋាភិបាល

កម្មវិធីវិនិយោគ Saint Lucia Citizenship ផ្តល់ជម្រើសវិនិយោគជាច្រើនដល់វិនិយោគិនដែលចាប់អារម្មណ៍ រួមទាំងឱកាសក្នុងការវិនិយោគលើមូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរ។ វិនិយោគិន​អាច​ជ្រើសរើស​ពី​ប្រភេទ​មូលបត្របំណុល​ពីរ​ប្រភេទ​៖ មូលបត្របំណុល​មិន​មាន​ការប្រាក់ ឬ​សញ្ញាប័ណ្ណ​ដែល​មាន​ការប្រាក់។

មូលបត្របំណុលគ្មានការប្រាក់ទាមទារការវិនិយោគអប្បបរមាចំនួន 500,000 ដុល្លារអាមេរិក ហើយត្រូវរក្សាទុករយៈពេល 250,000 ឆ្នាំ ខណៈដែលសញ្ញាប័ណ្ណដែលមានការប្រាក់ទាមទារការវិនិយោគអប្បបរមាចំនួន XNUMX ដុល្លារអាមេរិក និងទទួលបានការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំតាមអត្រាដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាល។ មូលបត្របំណុលទាំងនេះផ្តល់ឱ្យវិនិយោគិននូវការត្រឡប់មកវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងស្ថិរភាពលើការវិនិយោគរបស់ពួកគេ ខណៈពេលដែលក៏រួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់ Saint Lucia ផងដែរ។

តាមរយៈការវិនិយោគលើមូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមកម្មវិធីវិនិយោគ Saint Lucia Citizenship អ្នកវិនិយោគមិនត្រឹមតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសផងដែរ។ ជម្រើសវិនិយោគនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយនៃរបៀបដែលកម្មវិធីវិនិយោគរបស់ Saint Lucia ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់វិនិយោគិន និងប្រទេសជាតិទាំងមូល។

វិនិយោគលើអាជីវកម្មក្នុងស្រុក

ការវិនិយោគនៅក្នុងអាជីវកម្មក្នុងស្រុកគឺជាជម្រើសមួយក្នុងចំណោមជម្រើសវិនិយោគដែលមាននៅក្រោមកម្មវិធីវិនិយោគ Saint Lucia Citizenship ។ ជម្រើសនេះទាមទារការវិនិយោគអប្បបរមាចំនួន $300,000 នៅក្នុងអាជីវកម្មក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានអនុម័ត ដែលបង្កើតការងារយ៉ាងហោចណាស់បីសម្រាប់អ្នកក្នុងស្រុក។ វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាការវិនិយោគត្រូវតែរក្សាយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំឆ្នាំ ហើយមិនអាចដកវិញមុនរយៈពេលនោះទេ។ ជម្រើសនេះអាចផ្តល់ឱ្យវិនិយោគិននូវឱកាសដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ Saint Lucia ខណៈពេលដែលទទួលបានសញ្ជាតិផងដែរ។

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់វិនិយោគិនក្នុងការស្រាវជ្រាវដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងជ្រើសរើសអាជីវកម្មដែលអាចសម្រេចបាន និងប្រាក់ចំណេញក្នុងការវិនិយោគ។ នេះនឹងធានាថាការវិនិយោគរបស់ពួកគេមិនត្រឹមតែបំពេញតាមតម្រូវការរបស់កម្មវិធីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវអត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែងផងដែរ។ ការវិនិយោគនៅក្នុងអាជីវកម្មក្នុងស្រុកអាចជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយ ព្រោះវាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវិនិយោគចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស ខណៈពេលដែលទទួលបានសញ្ជាតិផងដែរ។

អត្ថប្រយោជន៍នៃភាពជាពលរដ្ឋ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ

កម្មវិធីវិនិយោគ Saint Lucia Citizenship គឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន។ អត្ថប្រយោជន៍ចម្បងមួយនៃកម្មវិធីនេះគឺការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ប្រទេសជាង 140 រួមទាំងតំបន់ Schengen របស់ចក្រភពអង់គ្លេស និងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរ។ លើសពីនេះទៀត ប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានការអប់រំ និងការថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងទីក្រុង Saint Lucia ដោយគ្មានឧបសគ្គអ្វីទាំងអស់។

អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់មួយទៀតនៃកម្មវិធីគឺថាមិនមានតម្រូវការស្នាក់នៅសម្រាប់សញ្ជាតិទេ។ នេះមានន័យថាអ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយពេលច្រើនក្នុងការរស់នៅក្នុង Saint Lucia ដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋនោះទេ។ លើសពីនេះ ច្បាប់ពន្ធដែលអំណោយផលរបស់ប្រទេសផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម ដូចជាគ្មានពន្ធមរតក ឬពន្ធលើដើមទុន។

ជាចុងក្រោយ ភាពជាពលរដ្ឋនៅ Saint Lucia អាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅមនុស្សជំនាន់ក្រោយ ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាការវិនិយោគដ៏ល្អសម្រាប់ការធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែង។ ជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះរួមបញ្ចូលគ្នា កម្មវិធីវិនិយោគ Saint Lucia Citizenship គឺជាជម្រើសដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកសេរីភាព និងឱកាសកាន់តែច្រើន។

ការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ 140+ ប្រទេសជុំវិញពិភពលោក

អត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់មួយរបស់ Saint Lucia Citizenship by Investment Program គឺសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ប្រទេសជាង 140 ជុំវិញពិភពលោក រួមទាំងចក្រភពអង់គ្លេស និងតំបន់ Schengen ផងដែរ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនដែលក្លាយជាពលរដ្ឋនៃទីក្រុង Saint Lucia រីករាយនឹងការចល័តជាសកលដោយរលូន ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជម្រើសដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកដែលតែងតែធ្វើដំណើរសម្រាប់អាជីវកម្ម ឬកម្សាន្ត។

បន្ថែមពីលើការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការ ការក្លាយជាពលរដ្ឋនៃ Saint Lucia ក៏ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ពន្ធផងដែរ ដូចជាគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិ មរតក ឬពន្ធលើការបង្កើនដើមទុន។ នេះរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងស្តង់ដារនៃការរស់នៅខ្ពស់ ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាព និងការអប់រំដ៏ល្អឥតខ្ចោះធ្វើឱ្យ Saint Lucia ជាគោលដៅដ៏ល្អសម្រាប់គ្រួសារដែលស្វែងរកគុណភាពជីវិតកាន់តែប្រសើរ។

ភាពជាពលរដ្ឋនៅ Saint Lucia ក៏ផ្តល់ឱ្យអ្នកវិនិយោគនូវឱកាសដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេទៅកាន់តំបន់ Caribbean ផងដែរ។ ដំណើរការដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិគឺមានភាពត្រង់ និងមានប្រសិទ្ធភាព ជាមួយនឹងជម្រើសដែលមានល្បឿនលឿនសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការដំណើរការលឿន។ សរុបមក អត្ថប្រយោជន៍របស់ Saint Lucia Citizenship ដោយកម្មវិធីវិនិយោគមានច្រើន ហើយធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជម្រើសដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនទីពីរ។

ភាពជាពលរដ្ឋលឿន

អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់មួយរបស់កម្មវិធីវិនិយោគ Saint Lucia Citizenship គឺជាការទទួលបានសញ្ជាតិយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះ បេក្ខជនអាចទទួលបានសញ្ជាតិក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 3-4 ខែ ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាកម្មវិធីលឿនបំផុតមួយ។ លើសពីនេះ ពលរដ្ឋនៃទីក្រុង Saint Lucia ត្រូវបានផ្តល់ការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ប្រទេសជាង 145 រួមទាំងកន្លែងអាជីវកម្ម និងកន្លែងវិស្សមកាលដ៏ពេញនិយមនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប និងចក្រភពអង់គ្លេស។

លើសពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើដំណើរទាំងនេះ ប្រជាពលរដ្ឋនៃទីក្រុង Saint Lucia ក៏ទទួលបានរបបពន្ធអំណោយផលផងដែរ ដោយមិនមានពន្ធមរតក ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬដើមទុន។ វិនិយោគិនដែលកំពុងស្វែងរកការទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយៈកម្មវិធីនេះអាចជ្រើសរើសពីជម្រើសនៃការវិនិយោគជាច្រើន រួមទាំងអចលនទ្រព្យ និងសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋាភិបាល។ សរុបមក ភាពជាពលរដ្ឋ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែលស្វែងរកផ្លូវលឿន និងងាយស្រួលសម្រាប់ភាពជាពលរដ្ឋ។

របបពន្ធគួរឱ្យទាក់ទាញ

កម្មវិធីវិនិយោគ Saint Lucia Citizenship ផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន រួមទាំងការទទួលបានរបបពន្ធដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញមួយ។ ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនៃ Saint Lucia អ្នកអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធជាច្រើន រួមទាំងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិ ឬពន្ធមរតក។ កម្មវិធីនេះផ្តល់ឱ្យវិនិយោគិននូវឱកាសដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិ និងទទួលបានរបបពន្ធអំណោយផលនេះ។

អត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់មួយគឺអត្រាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនទាប ហើយមិនមានពន្ធលើការបង្កើនដើមទុនលើប្រាក់ចំណូលទូទាំងពិភពលោក។ លើសពីនេះទៀត Saint Lucia បានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាពន្ធពីរដងជាមួយប្រទេសជាច្រើន ដោយកាត់បន្ថយបន្ទុកពន្ធបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកត្តាទាំងនេះធ្វើឱ្យ Saint Lucia ក្លាយជាគោលដៅដ៏ល្អសម្រាប់វិនិយោគិនដែលស្វែងរកការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។

សរុបមក របបពន្ធដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ គឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់បំផុតមួយ ដែលភ្ជាប់មកជាមួយការទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយៈកម្មវិធីវិនិយោគ Saint Lucia Citizenship ។ វាផ្តល់ឱ្យវិនិយោគិននូវអត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន ក៏ដូចជាស្តង់ដារខ្ពស់នៃការរស់នៅក្នុងប្រទេស Caribbean ដ៏ស្រស់ស្អាត។

រយៈពេលវិនិយោគខ្លី

ការវិនិយោគលើភាពជាពលរដ្ឋ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការទទួលបានសញ្ជាតិទីពីរ។ អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់មួយគឺរយៈពេលវិនិយោគខ្លីដែលមានត្រឹមតែ 5 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។ កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូននូវជម្រើសវិនិយោគជាច្រើន រួមទាំងអចលនទ្រព្យ ប័ណ្ណបំណុលរដ្ឋាភិបាល និងគម្រោងសហគ្រាស។

បន្ថែមពីលើជម្រើសនៃការវិនិយោគ កម្មវិធីនេះក៏ផ្តល់ឱ្យអ្នកវិនិយោគ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនូវការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ជាង 145 ប្រទេស។ លើសពីនេះ លោក Saint Lucia ផ្តល់នូវប្រព័ន្ធពន្ធអំណោយផល ដោយគ្មានមរតក ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬពន្ធអំណោយ។ វិនិយោគិនអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ពីការរស់នៅក្នុងប្រទេសកោះការាបៀនដ៏ស្រស់ស្អាត ជាមួយនឹងបរិយាកាសនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានស្ថិរភាព។ កម្មវិធីវិនិយោគរបស់ Saint Lucia Citizenship គឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែលកំពុងស្វែងរកការទទួលបានសញ្ជាតិទីពីរ ខណៈពេលដែលរីករាយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសទាំងអស់នេះ។

គ្មានតម្រូវការស្នាក់នៅ

កម្មវិធីវិនិយោគ Saint Lucia Citizenship ផ្តល់ជូនវិនិយោគិននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាឱកាសដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ។ គុណសម្បត្តិសំខាន់មួយគឺថាមិនមានតម្រូវការស្នាក់នៅដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិ។ នេះមានន័យថាអ្នកវិនិយោគមិនតម្រូវឱ្យរស់នៅក្នុងទីក្រុង Saint Lucia ឬសូម្បីតែទៅលេងប្រទេសនោះទេ។

លើសពីនេះ ពលរដ្ឋនៃទីក្រុង Saint Lucia អាចរីករាយជាមួយការចូលប្រើប្រាស់ទិដ្ឋាការដោយគ្មានទិដ្ឋាការ ឬពេលមកដល់ប្រទេសជាង 140 រួមទាំងគោលដៅពេញនិយមនៅអឺរ៉ុប និងចក្រភពអង់គ្លេស។ កម្មវិធីនេះក៏ផ្តល់ជូននូវរបបពន្ធដែលអំណោយផល ដោយមិនមានការបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួន ពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិ ឬពន្ធមរតក។

វិនិយោគិនអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីដំណើរការដាក់ពាក្យស្នើសុំរហ័ស និងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយទទួលបានសញ្ជាតិក្នុងរយៈពេល 3-4 ខែ។ សរុបមក កម្មវិធីវិនិយោគរបស់ Saint Lucia ផ្តល់ឱកាសពិសេសមួយសម្រាប់វិនិយោគិនដែលកំពុងស្វែងរកការទទួលបានសញ្ជាតិនៅក្នុងទីតាំងដែលចង់បានដោយមិនចាំបាច់មានតម្រូវការស្នាក់នៅ។

គ្រួសារទាំងមូលមានសិទ្ធិ

កម្មវិធីវិនិយោគ Saint Lucia Citizenship ផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការទទួលបានសញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេសកោះ Caribbean នេះ។ អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់មួយគឺថា គ្រួសារទាំងមូល រួមទាំងកុមារអាយុក្រោម 25 ឆ្នាំ និងឪពុកម្តាយក្នុងបន្ទុកលើសពី 65 ឆ្នាំ មានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិតាមរយៈកម្មវិធី។

បន្ថែមពីលើការអាចនាំគ្រួសារទាំងមូលរបស់អ្នកទៅជាមួយអ្នក ការទទួលបានសញ្ជាតិ Saint Lucian តាមរយៈកម្មវិធីវិនិយោគនេះក៏ផ្តល់ជូននូវការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ប្រទេសជាង 145 រួមទាំងរដ្ឋចក្រភពអង់គ្លេស និងរដ្ឋ Schengen ផងដែរ។ លើសពីនេះ បរិយាកាសនយោបាយស្ថិរភាព និងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរីកចម្រើនរបស់ Saint Lucia បង្កើតឱកាសវិនិយោគដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញជាច្រើន។

កម្មវិធីនេះមានពេលវេលាដំណើរការលឿន និងផ្តល់ឱ្យវិនិយោគិននូវជម្រើសវិនិយោគជាច្រើន រួមទាំងអចលនទ្រព្យ និងសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋាភិបាល។ ជាចុងក្រោយ ប្រជាពលរដ្ឋនៃទីក្រុង Saint Lucia អាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធផ្សេងៗ ដូចជាគ្មានពន្ធលើដើមទុន ឬពន្ធមរតក។ កត្តាទាំងអស់នេះធ្វើឱ្យកម្មវិធីវិនិយោគ Saint Lucia Citizenship ជាជម្រើសដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកផ្ទះថ្មីនៅក្នុងទីតាំងត្រូពិចដ៏ស្រស់ស្អាត។

ហេតុអ្វីត្រូវពិចារណាអំពីភាពជាពលរដ្ឋ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ?

កម្មវិធីវិនិយោគ Saint Lucia Citizenship ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់វិនិយោគិនដែលកំពុងស្វែងរកលិខិតឆ្លងដែនទីពីរ។ អត្ថប្រយោជន៍កំពូលមួយគឺការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ប្រទេសជាង 145 ដែលពង្រីកសិទ្ធិរបស់អ្នកវិនិយោគទៅកាន់ឱកាសអាជីវកម្មសកល។ កម្មវិធីនេះក៏ផ្តល់ឱ្យវិនិយោគិននូវអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធ និងការលើកលែង រួមទាំងប្រាក់ចំណូល ប្រាក់ចំណេញដើមទុន និងពន្ធមរតក។ ជាងនេះទៅទៀត វិនិយោគិនអាចទទួលបាននូវសេដ្ឋកិច្ចការាបៀនដែលមានស្ថិរភាព និងរីកចម្រើន។ ដំណើរការដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយៈកម្មវិធីត្រូវបានតាមដានយ៉ាងរហ័ស ហើយអ្នកវិនិយោគមិនតម្រូវឱ្យរស់នៅក្នុងទីក្រុង Saint Lucia នោះទេ។

វិនិយោគិនដែលក្លាយជាពលរដ្ឋនៃទីក្រុង Saint Lucia អាចទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនទីពីរ ដែលផ្តល់នូវសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរ និងសុវត្ថិភាពកាន់តែច្រើនសម្រាប់ពួកគេ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ ជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះបង្ហាញដោយកម្មវិធីវិនិយោគរបស់ Saint Lucia Citizenship វាងាយស្រួលយល់ថាហេតុអ្វីបានជាវាជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលផ្តល់តម្លៃលើការចល័តអន្តរជាតិ ឱកាសសេដ្ឋកិច្ច និងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ?

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ អ្នកត្រូវតែពិនិត្យមើលតម្រូវការសិទ្ធិទទួលបានជាមុនសិន។ បន្ទាប់មក វាត្រូវបានណែនាំឱ្យជ្រើសរើសភ្នាក់ងារដែលមានការអនុញ្ញាត ដែលអាចជួយក្នុងដំណើរការដាក់ពាក្យសុំ។ ដើម្បីទទួលបាននូវភាពជាពលរដ្ឋ អ្នកអាចវិនិយោគលើគម្រោងអចលនទ្រព្យដែលបានអនុម័ត ឬធ្វើការបរិច្ចាគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទៅកាន់មូលនិធិសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

ដើម្បីបំពេញពាក្យសុំរបស់អ្នក ត្រូវតែបំពេញដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាម ហើយឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់ជូន។ នៅពេលដែលបានអនុម័ត អ្នកនឹងទទួលបានលិខិតឆ្លងដែន Saint Lucian របស់អ្នក ដែលផ្តល់ការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ជាង 145 ប្រទេស។ វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាកម្មវិធីនេះផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការ និងអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធ ប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើតាមការណែនាំ និងបទប្បញ្ញត្តិទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការពាក្យសុំ។

ទាក់ទងទីប្រឹក្សាដែលគួរឱ្យទុកចិត្តសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកការណែនាំពីទីប្រឹក្សាដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត។ ដំណើរការពាក្យសុំអាចមានភាពស្មុគស្មាញ និងលើសលប់ ប៉ុន្តែទីប្រឹក្សាដ៏ល្អនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ និងជួយអ្នកឱ្យយល់ពីតម្រូវការនៃកម្មវិធី។ ពួកគេនឹងណែនាំអ្នកគ្រប់ជំហាននៃដំណើរការដាក់ពាក្យ ដោយធានាថាអ្នកបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចាំបាច់ទាំងអស់ និងបញ្ជូនឯកសារដែលត្រូវការទាំងអស់។ លើសពីនេះ ពួកគេនឹងជួយអ្នកជ្រើសរើសជម្រើសវិនិយោគដ៏ល្អបំផុត ដែលស្របតាមតម្រូវការ និងថវិការបស់អ្នក។

ដោយមានទីប្រឹក្សាត្រឹមត្រូវនៅខាងអ្នក អ្នកអាចរីករាយនឹងដំណើរការដាក់ពាក្យសុំដោយមិនមានការរំខាន និងធានាបាននូវសញ្ជាតិ Saint Lucia របស់អ្នកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នក ហើយជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាដែលមានបទពិសោធន៍ជាមួយកម្មវិធីប្រភេទនេះ ហើយគួរឱ្យទុកចិត្ត។ ការទាក់ទងទីប្រឹក្សាដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃគឺជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកការទទួលបានសញ្ជាតិ Saint Lucian របស់អ្នកដោយការវិនិយោគ។

រៀបចំនិងបញ្ជូនឯកសារដាក់ពាក្យ

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ បេក្ខជនត្រូវរៀបចំ និងបញ្ជូនឯកសារផ្ទាល់ខ្លួន និងហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ។ ទាំងនេះរួមមានលិខិតឆ្លងដែន សំបុត្រកំណើត របាយការណ៍ធនាគារ និងភស្តុតាងនៃការវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងដែលបានអនុម័ត។ ឯកសារទាំងអស់ត្រូវតែបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេស និងបញ្ជាក់។

បន្ថែមពីលើការផ្តល់ឯកសារចាំបាច់ អ្នកដាក់ពាក្យសុំក៏ត្រូវបង់ថ្លៃសេវាដែលត្រូវការ និងឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់មុនពេលពាក្យសុំរបស់ពួកគេអាចដំណើរការបាន។ ដើម្បីធានាថាតម្រូវការទាំងអស់ត្រូវបានបំពេញ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារ ឬអ្នកផ្តល់សេវាដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលមានបទពិសោធន៍ជាមួយកម្មវិធីវិនិយោគ Saint Lucia Citizenship ។ តាមរយៈការធ្វើដូច្នេះ បេក្ខជនអាចបង្កើនឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការទទួលបានការយល់ព្រមពីកម្មវិធីរបស់ពួកគេក្នុងលក្ខណៈទាន់ពេលវេលា។

រង់ចាំដំណើរការកម្មវិធី

បន្ទាប់ពីដាក់ស្នើកម្មវិធីរបស់អ្នកសម្រាប់ភាពជាពលរដ្ឋ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ អ្នកនឹងត្រូវរង់ចាំដោយអត់ធ្មត់ដើម្បីឱ្យវាដំណើរការ។ ពេលវេលាដំណើរការអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើភាពស្មុគស្មាញនៃកម្មវិធីរបស់អ្នក និងបរិមាណនៃកម្មវិធីដែលកំពុងដំណើរការនៅពេលនោះ។ ខណៈពេលដែលកំពុងរង់ចាំ វាជារឿងសំខាន់ដើម្បីចៀសវាងសកម្មភាពដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពាក្យសុំរបស់អ្នក និងប្រមូលឯកសារ ឬព័ត៌មានបន្ថែមដែលអាចត្រូវការដើម្បីគាំទ្រកម្មវិធីរបស់អ្នក។

បន្ទាប់ពីពាក្យសុំរបស់អ្នកត្រូវបានអនុម័ត អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សញ្ជាតិ និងក្លាយជាពលរដ្ឋនៃ Saint Lucia ដោយផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ដែលមកជាមួយវា។ ដូច្នេះ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការអត់ធ្មត់ក្នុងអំឡុងពេលរង់ចាំ ហើយត្រូវប្រាកដថាតម្រូវការទាំងអស់ត្រូវបានបំពេញមុននឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំ។

ធ្វើការវិនិយោគដែលត្រូវការ

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ មានជំហានសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវអនុវត្តតាម។ ទីមួយ អ្នកនឹងត្រូវវិនិយោគយ៉ាងតិច 100,000 ដុល្លារ។ ការវិនិយោគនេះអាចយកទម្រង់នៃសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋាភិបាល ការទិញអចលនទ្រព្យ ឬការវិនិយោគក្នុងការបណ្តាក់ទុនអាជីវកម្មនៅ Saint Lucia ។ ការវិនិយោគត្រូវរក្សាទុកយ៉ាងតិចប្រាំឆ្នាំ។

បន្ថែមពីលើតម្រូវការវិនិយោគ អ្នកវិនិយោគក៏ត្រូវបង់ថ្លៃបន្ថែមសម្រាប់ការឧស្សាហ៍ព្យាយាម ដំណើរការ និងការចេញលិខិតឆ្លងដែនផងដែរ។ ថ្លៃសេវាទាំងនេះប្រែប្រួលអាស្រ័យលើប្រភេទនៃការវិនិយោគដែលបានធ្វើឡើង និងកត្តាផ្សេងទៀត។

នៅពេលដែលតម្រូវការទាំងអស់ត្រូវបានបំពេញ និងការវិនិយោគត្រូវបានបង្កើតឡើង បន្ទាប់មកអ្នកវិនិយោគអាចដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិ និងទទួលបានលិខិតឆ្លងដែន Saint Lucian ។ កម្មវិធីវិនិយោគរបស់ Saint Lucia Citizenship គឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់វិនិយោគិនដែលកំពុងស្វែងរកការទទួលបានសញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេស Caribbean ដ៏ស្រស់ស្អាត ខណៈពេលដែលការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំផងដែរ។

ទទួលបានលិខិតឆ្លងដែន Saint Lucia របស់អ្នក។

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជាពលរដ្ឋ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ អ្នកនឹងត្រូវធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងដែលត្រូវបានអនុម័ត ដូចជាអចលនទ្រព្យ ឬការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍។ កម្មវិធីនេះផ្តល់នូវផ្លូវលឿនក្នុងការទទួលបានសញ្ជាតិក្នុងប្រទេសការ៉ាប៊ីន ហើយនៅពេលដែលការវិនិយោគរបស់អ្នកត្រូវបានអនុម័ត អ្នកអាចទទួលបានលិខិតឆ្លងដែន Saint Lucia របស់អ្នក និងរីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នៃការធ្វើជាពលរដ្ឋ។

អត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះរួមមានការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ប្រទេសជាង 140 អត្ថប្រយោជន៍ពន្ធ និងការចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាព និងការអប់រំកំពូលៗ។ ដំណើរការដាក់ពាក្យសុំគឺត្រង់ ហើយអាចបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលពីរបីខែ ដោយមានជំនួយពីមេធាវី ឬអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ដ៏ល្បីល្បាញ។

សរុបមក ភាពជាពលរដ្ឋ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ គឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការទទួលបានសញ្ជាតិទីពីរយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងងាយស្រួល។ ជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន និងដំណើរការកម្មវិធីកាន់តែងាយស្រួល វាមិនគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលកម្មវិធីនេះបានក្លាយជាការពេញនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។

សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់អំពីភាពជាពលរដ្ឋ Saint Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ

បុគ្គល និងក្រុមគ្រួសារជាច្រើនកំពុងស្វែងរកឱកាសដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិពីរ ហើយវិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីដើម្បីធ្វើដូច្នេះគឺតាមរយៈកម្មវិធីវិនិយោគ Saint Lucia Citizenship ។ កម្មវិធីនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសទទួលបានសញ្ជាតិនៅ Saint Lucia ដោយធ្វើការវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រទេស។

អត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយៈកម្មវិធីនេះរួមមានការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ជាង 140 ប្រទេស ការទទួលបានការអប់រំ និងការថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាព និងប្រព័ន្ធពន្ធអំណោយផល។ តម្លៃនៃការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះប្រែប្រួលអាស្រ័យលើជម្រើសវិនិយោគដែលបានជ្រើសរើស ប៉ុន្តែជាធម្មតាមានចាប់ពី $100,000 ទៅ $500,000។

ដើម្បី​មាន​សិទ្ធិ​ចូល​រួម​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ បេក្ខជន​ត្រូវ​ឆ្លងកាត់​ការ​ពិនិត្យ​ដោយ​គោរព​តាម​តម្រូវ​ការ និង​បំពេញ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​វិនិយោគ​ជាក់លាក់។ ដំណើរការនេះពាក់ព័ន្ធនឹងដំណាក់កាលជាច្រើន រួមទាំងការដាក់ពាក្យស្នើសុំ ការវិនិយោគ និងការទទួលបានសញ្ជាតិ។

ជម្រើសនៃការវិនិយោគដែលមាននៅក្រោមកម្មវិធីនេះរួមមានអចលនទ្រព្យ ប័ណ្ណរដ្ឋាភិបាល ឬការវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងសហគ្រាសដែលត្រូវបានអនុម័ត។ កម្មវិធីវិនិយោគរបស់ Saint Lucia ផ្តល់ឱកាសពិសេសមួយសម្រាប់បុគ្គលដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិទីពីរនៅក្នុងប្រទេសការាបៀនដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន។

ប្រកាសប្លុក